Hardware i Software

Hardware

VIA 21 disposa de certificacions, reconeixement i acords de distribució oficials amb els fabricants de hardware líders del mercat, i això ens permet avaluar tots els avantatges en termes de cost, prestacions, qualitat i seguretat, d’acord amb les necessitats especifiques dels nostres clients. Per tant podem oferir-li els equips i perifèrics més adients.

Software

Tenint en compte els aspectes rellevants de la seva gestió, els hi podem recomanar les millors solucions de software. Des de sistemes operatius i aplicacions ofimàtiques, fins a la avaluació conjunta d’aplicacions verticals, ERP’s, CRM’s, etc. Sempre tenint en com a objectiu l’optimització dels resultats empresarials tant en costos como en temps.

Hardware VIA 21