Virtualització

La virtualització consisteix en l’abstracció de la capa hardware, dividint els recursos de CPU, RAM, disc i xarxa i permetent la execució de varies màquines virtuals independents sobre una única plataforma física.

Alguns dels avantatges són:

  • Centralització: administració global centralitzada i simplificada.
  • Optimització: gestió dels recursos de hardware disponibles, com la capacitat de processament, memòria, emmagatzemant i xarxa disponible en la nostra infraestructura, entre les diferents màquines virtuals.
  • Reducció de costos (espai, consum energètic, manteniments, etc.).
  • Estabilitat: un error en una màquina virtual no afecta a la resta de les màquines virtuals. A més a més redueix els temps de parada ja que disposem de la migració en calent de les màquines virtuals (sense pèrdua de servei) d’un servidor físic a un altre.
  • Seguretat: flexibilitza i millora els processos de copia i recuperació de sistemes, tant de màquines virtuals com de dades.
  • Actualitzacions: millor facilitat per a la creació d’entorns de test que permeten la posta en marxa de noves aplicacions sense impactar en la producció, agilitzant el procés de les proves.

Virtualizacio VIA 21