Idea de negoci

Idea de Negoci

La nostra activitat consisteix en facilitar la consultoria, el subministrament, la implantació, la coordinació i el seguiment integral de les necessitats referents a les Tecnologies de la Informació i Comunicacions.

Avui en dia, tant les Grans Empreses com les PYMES, amb la finalitat d’augmentar la seva flexibilitat i optimitzar els recursos, requereixen del mercat la possibilitat de contractar serveis puntuals tant de consultoria com de personal. L’apartat de Tecnologies de la Informació i Comunicacions és un dels més requerits a causa de la seva constant innovació.

La tendència de mercat obliga a les empreses a la seva especialització, i a la vegada a la creació d’empreses que coordinin els diferents entorns, assegurant la compatibilitat, integració i l’èxit del projecte.

L’experiència de més de 20 anys en el mercat de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions, la no-dependència d’estratègies ni compromisos de venda amb cap fabricant, les aliances comercials necessàries en els diferents entorns, la flexibilitat total davant les tendències de mercat i la possibilitat d’oferir una solució global amb renovació tecnològica emparada per un contracte de Renting, ens permeten una posició diferencial respecte a la majoria de les empreses actuals.

Els nostres clients són grans empreses i PYMEs de tot tipus de sectors, coneixedors dels avantatges que comporta el us de les tecnologies de la informació i la comunicació.