Consultoria (Col·laborativa)

Consultoria Col·laborativa

Seleccionar l’empresa mes adient per cobrir les necessitats en tecnologies de la informació i comunicacions no es fàcil. A VIA 21 podem identificar els requeriments reals de la seva empresa i plantejar la millor solució, tenint en compte tots els aspectes rellevants tant de la gestió, com del perfil empresarial i la seva estructura.

Aquestes solucions van des del disseny, implantació, gestió, formació i suport, fins el suggeriment de plans de finançament o ajudes existents que permetran l’accés a la tecnologia de forma senzilla i assequible.

Prioritzem l’optimització de les infraestructures existents, amb la perspectiva necessària per assolir els objectius empresarials dels nostres clients, sent independents de marques i fabricants.

Aplicant les millors pràctiques i els millors estàndards de mercat ja implantats. D’aquesta manera, aconseguim minimitzar riscos i obtenir estructures estables, establint criteris de seguretat, practicitat i realitzant actuacions proactives per evitar al màxim les reactives.