Green IT (Tecnologia Verda)

Green IT (Tecnologia Verda)

VIA 21 aposta per la Tecnologia Verda i per això ha incorporat polítiques específicament orientades a:

  • Minimitzar l’impacte negatiu de les T.I.C. en el medi ambient, identificant i proposant mesures com el reciclatge, l’eliminació d’impressions innecessàries, optimització de la vida dels components, entre moltes altres.
  • Establir procediments que permetin optimitzar el consum de l’energia.
  • Alinear les iniciatives verdes existents en el mercat amb la Responsabilitat Social Corporativa i l’ús eficient dels recursos.
El nostre objectiu es convertir la gestió mediambiental en una part significativa de les nostres relacions empresarials.