Hardware i Software

Hardware i Software

Hardware

VIA 21 disposa de certificacions, reconeixement i acords de distribució oficials amb els fabricants de hardware líders del mercat, i això ens permet avaluar tots els avantatges en termes de cost, prestacions, qualitat i seguretat, d’acord amb les necessitats especifiques dels nostres clients. Per tant podem oferir-li els equips i perifèrics més adients.

Disposem de certificacions, reconeixement i acords de distribució amb les principals firmes del sector.

Software

Tenint en compte els aspectes rellevants de la seva gestió, els hi podem recomanar les millors solucions de software. Des de sistemes operatius i aplicacions ofimàtiques, fins a la avaluació conjunta d’aplicacions verticals, ERP’s, CRM’s, etc. Sempre tenint en com a objectiu l’optimització dels resultats empresarials tant en costos como en temps.