Seguretat

Seguretat

Tota solució de tecnologies de la Informació i comunicacions requereix una especial atenció en la seva seguretat, degut al gran impacte econòmic que suposa tant la pèrdua com l’extracció no autoritzada d’informació.

Les mesures de seguretat bàsiques a tenir en compte:

  • Seguretat física: qui te accés físic als sistemes i qui l’hauria de tenir.
  • Seguretat lògica: protecció contra els atacs de virus informàtics, control de correus no desitjats, detecció de possibles intrusos, entre d’altres amenaces.
  • Emmagatzemat de la informació: determinar quin tipus d’informació es la que s’utilitza i quin és el tipus de suport més adequat, tant en temps de recuperació com en facilitat d’us.