Virtualització

Virtualització

La virtualització consisteix en l’abstracció de la capa hardware, dividint els recursos de CPU, RAM, disc i xarxa i permetent la execució de varies màquines virtuals independents sobre una única plataforma física.

Alguns dels avantatges són:

Centralització:
Optimització:
Reducció de costos:
Estabilitat:
Seguretat:
Actualitzacions: